Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid

Onze missie is mensen met elkaar in gesprek te brengen, zodat iedereen kan meedoen en gehoord wordt, ook degenen die als minderheid worden gezien. Bij ons staat werken aan een inclusieve samenleving centraal. Diversiteit leidt vaak tot politieke discussie, maar bij Critical Mass zien we dit juist als een aanknopingspunt voor boeiende gesprekken die leiden tot wederzijdse nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Ontdek hoe onze werkvormen en projecten diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid omarmen als essentiële ingrediënten voor een interessante, leerzame, uitdagende en vooral veilige samenleving