Onze missie

Bij het bedenken van onze projecten werken wij altijd vanuit onze missie. Benieuwd geworden? Lees snel verder.

In onze missie staat een inclusieve samenleving centraal. Een samenleving waarin iedereen, ongeacht achtergrond of overtuiging, gezien en gehoord wordt. We streven naar een plek waar respectvolle omgang met elkaar vanzelfsprekend is, en waar moeilijke thema’s niet uit de weg worden gegaan maar juist bespreekbaar worden gemaakt, ook als dat ongemakkelijk is.

We zien echter dat dit ideaal nog niet overal vanzelfsprekend is in de maatschappij. Diversiteit is een alledaagse realiteit, maar niet iedereen weet hier constructief mee om te gaan. Hierdoor ontstaat polarisatie en worden verschillende groepen steeds meer tegenover elkaar geplaatst. Belangrijke maatschappelijke kwesties, zoals klimaat, migratie, lhbtqia+ rechten, Covid-maatregelen, rechts extremisme, zwarte piet, en geïnstitutionaliseerd racisme, verharden het taalgebruik en het sociale klimaat.

Benieuwd naar onze werkwijze?

Klik dan hier

De impact van deze ontwikkeling is voelbaar voor mensen van alle leeftijden. Uit onderzoek blijkt dat meningsverschillen en tegenstellingen in de maatschappij toenemen, mede door de invloed van internet en sociale media. De toegenomen polarisatie treft vooral jongeren en verschillende gemarginaliseerde groepen.

Als organisatie erkennen we dit probleem en zetten we ons in om deze negatieve sociale processen te doorbreken. We zijn vastberaden om de oorsprong van deze processen te begrijpen en roepen op tot dieper graven en kritisch bevragen, om zo begrip en bewustwording te creëren. Het actief doorbreken van de barrières die ons denken en handelen beïnvloeden, is essentieel om tot een respectvolle samenleving te komen waar iedereen volwaardig kan meedoen.

Voor bedrijven

Ook bijdragen aan onze missie?

Kom bij ons werken!

We geloven dat maatschappelijke verandering een persoonlijke en collectieve ontwikkeling is, waarbij het combineren van bewustwording en kennismaking met elkaar het maatschappelijk debat en het individu verrijkt. Bij Critical Mass  faciliteren we deze ontwikkeling en maken we het debat mogelijk, want we weten dat grote veranderingen tijd vergen en klein beginnen, in de buurt, op school, op de werkvloer, en in de eigen omgeving.

Onze missie van Critical Mass is duidelijk: streven naar een meer inclusieve samenleving waarin iedereen gehoord en gezien wordt. We doen dit door middel van ervarend leren, waarbij bewustzijn gecreëerd wordt, andere perspectieven worden aangeboden, en mensen worden geconfronteerd met hun eigen denkbeelden. Op deze manier willen we het gesprek openen over thema’s die schuren en mensen activeren om zich in te zetten voor een inclusieve samenleving.