Leiderschap voor Gelijke Kansen in de Zorg

Type aanbod

  • Ontwikkeling in opdracht

Geschikt voor

  • In de boardroom
  • Op de werkvloer

Thema

  • Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid
  • Racisme en discriminatie
  • Sociale veiligheid en solidariteit

Ons doel is om de zorgsector inclusiever te maken. Dat is waar dit project om draait. Een zorgsector waar iedereen zich welkom voelt  en gelijkwaardig behandeld wordt. Maar in de praktijk is dat niet overal zo. Sommige plekken zijn inclusiever dan andere. Dit beïnvloedt niet alleen de werkomgeving maar ook de aangeboden zorg. Leiderschap in de zorg en leidinggevenden spelen hierbij een cruciale rol.

Daarom zijn we gestart met het project “Leiderschap voor Gelijke Kansen in de Zorg”. We willen leidinggevenden en bestuurders  in de zorg helpen om de werkomgeving eerlijker en inclusiever te maken.

Partners

Waarom we het doen

De zorg is belangrijk voor ons allemaal. Met goed leiderschap en bewuste actie kunnen we discriminatie aanpakken en zorgen voor gelijke kansen voor iedereen. Op de werkvloer en als patiënt of client.

Dit is het plan

Deze fase van het project onderzoeken we de organisatiestructuren tussen directies en medewerkers in Nederlandse zorginstellingen. Hiermee vergaren we inzicht in hoe leidinggevenden kunnen bijdragen aan een effectieve aanpak van discriminatie in de zorg.

Door middel van onderzoek, gesprekken en publicaties willen we bewustwording creëren en praktische aanbevelingen doen voor kansrijke interventies. Dit is een belangrijke eerste stap om de zorgsector inclusiever te maken en discriminatie tegen te gaan.

Zo doe je mee 

We willen graag praten met iedereen die geïnteresseerd is, werkzaam bij een zorgorganisatie, of op een andere manier betrokken bent bij het onderwerp. Deel uw ideeën, leer van onze bevindingen en laten we samen werken aan een betere zorgsector. Heeft u interesse in een Virtual Reality sessie van Met Andere Ogen in uw organisatie om het gesprek over diversiteit en inclusie te stimuleren en te onderzoeken wat er in uw organisatie leeft op dit gebied? Neem contact op via info@criticalmass.nl.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking met DANDER, onderzoeksjournalist Ewoud Butter en Stichting Critical Mass, en mogelijk gemaakt door VSBfonds.

Meer over onze werkwijze

Leiderschap in de zorg | Leiderschap voor Gelijke Kansen in de Zorg | VSBFonds, Critical Mass, Dander, Ewoud Butter
Leer Karin beter kennen

Karin Lachmising

Projectleider

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over het project Leiderschap voor Gelijke Kansen in de Zorg

Of bekijk de rest van ons team