VR-workshop inclusie en uitsluiting – Met Andere Ogen

Type aanbod

  • Workshops en trainingen

Geschikt voor

  • In de boardroom
  • Op de werkvloer

Thema

  • Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid
  • Racisme en discriminatie
  • Vooroordelen

Maak samen met je collega’s een werkomgeving waarin iedereen zich betrokken voelt en zo optimaal kan functioneren. Dit doen we door het gesprek over inclusie, racisme en discriminatie te bevorderen met behulp van virtual reality. Met deze VR-workshop over inclusie en uitsluiting reflecteer op je eigen perspectieven, ervaringen en ideeën. Zo creëer je samen je collega’s een inclusieve werkomgeving

Aan de slag: inclusie en uitsluiting

Door de VR-bril op te zetten ervaar je situaties waar jouw collega’s of anderen binnen het bedrijf mee te maken hebben. Hier wordt vooral de impact van de omstanders in de verschillende situaties benadrukt. De workshop vormt het startpunt voor belangrijke groepsgesprekken, waarin waardevolle verhalen, ervaringen en inzichten worden uitgewisseld tussen deelnemers. Dit bevordert begrip, motiveert tot actie voor inclusie en stimuleert bewustwording van diversiteit, veiligheid en praktische stappen. 

Je krijgt een schat aan nieuwe inzichten. Je zult een dieper begrip krijgen van de verschillende ervaringen en inzichten binnen je organisatie. Daarnaast zul je leren over de cruciale rol van omstanders en ervaringsdeskundigen, en praktische handvatten krijgen om zelf actie te ondernemen.

VR-workshop over inclusie en uitsluiting - inclusieve werkvloer - Critical Mass

Dit levert het op:

Met andere ogen creëert onderling  begrip en motiveert deelnemers om zelf andere keuzes te maken en zo bij te dragen aan inclusie in het team en de organisatie. Met Andere Ogen creëert wederzijds begrip en motiveert deelnemers om zelf andere keuzes te maken die bijdragen aan een inclusieve organisatie. Deze VR-workshop over inclusie en uitsluiting zorgt voor:

  • Begrip voor verschillende perspectieven, aannames, vooroordelen en manieren om met problemen om te gaan.
  • Kennis van de rol van omstanders en ervaringsdeskundigen, en praktische tips om te handelen.
  • Betrokkenheid op alle niveaus in de organisatie om bij te dragen aan inclusie en een veilige omgeving.
  • Meer zelfvertrouwen om lastige situaties aan te pakken en moeilijke onderwerpen te bespreken.
Leer Karin beter kennen

Karin Lachmising

Projectleider

Meer informatie ontvangen? Neem vrijblijvend contact met Karin.

Of bekijk de rest van ons team