Benieuwd wat onze succesformule is om schurende maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken? Dit is onze tweetraps formule!

Werkwijze

Met Andere Ogen

Bij Critical Mass hanteren we een bewezen tweetraps formule voor onze projecten, waarbij we een (gedeelde) ervaring combineren met een open en kritisch nagesprek. Hoewel mensen, thema’s en discussies kunnen variëren, zijn de werkzame elementen om een groter maatschappelijk bewustzijn en een inclusieve samenleving, werk- of leeromgeving te bewerkstelligen vaak vergelijkbaar. De sleutel begint met (zelf) ervaren en het voeren van open, eerlijke gesprekken.

Ervarend leren

Wij geloven in het principe van ervarend leren en zetten daarom spannende of confronterende ervaringen en werkvormen in. Op deze manier kunnen we bewustzijn creëren over houding, aannames en gedrag op een originele en effectieve manier. Door interactieve en multimediale benaderingen te gebruiken, bereiken we een brede doelgroep en kunnen we deelnemers veilig prikkelen en aanzetten tot actie.

“De VR beleving is een bijzondere ervaring om de dialoog over discriminatie met onbekenden te starten. De gespreksleider stelde scherpe en noodzakelijk vragen, het begin van een zeer interessant dialoog.”

Goede gesprekken

Bij Critical Mass zijn goede gesprekken van groot belang. Onze creatieve werkvormen creëren een voedingsbodem voor diepgaande dialogen. We brengen mensen met elkaar in contact die elkaar normaliter niet tegenkomen of niet gewend zijn om over dit soort thema’s met elkaar uit te wisselen. Op deze manier faciliteren we uitwisseling, verkleinen we de afstand tussen mensen en vergroten we het begrip voor ‘de ander’. In een veilige omgeving volgen we een stappenplan om gesprekken aan te gaan die snel de diepte in kunnen gaan en deelnemers aanzetten tot actie en handelingsbereidheid. Zo dragen we bij aan het creëren van een meer inclusieve samenleving waarin iedereen zich gehoord voelt en actief meedoet.