Karin Lachmising

Projectleider

Ik zoek naar verbinding. Dat begint bij mij door naar elkaar te luisteren op basis van gelijkwaardigheid.

Van oudsher is het luisteren naar de verhalen van generatie op generatie de kennisbron van waaruit samenlevingen zich ontwikkelen. Vanuit mijn ervaring als dichter en schrijver weet ik hoe krachtig luisteren is, om vervolgens een stem te kunnen geven aan maatschappelijke onderwerpen en sociale verhoudingen.

Ik vind het belangrijk om die brug te slaan naar diverse groepen. Om verschillende perspectieven niet alleen zichtbaar te maken, maar ook mogelijkheden te bieden om deze mee te nemen in de ontwikkeling van nieuwe inzichten. Het bewust naar een ander luisteren verrijkt immers niet alleen de kennis en de relatie met elkaar, maar biedt de mogelijkheid om met nieuwe inzichten de omgeving waarin we leven te duiden en samen vorm te geven.

Mijn drijfveer in het werk bij Critical Mass is dan ook dat we samen kunnen bijdragen aan een inclusieve samenleving waar ruimte ‘aan tafel’ is voor elke stem. Voor mij ontstaat die ruimte door de kracht waarmee kunst kan inspireren om naar elkaar te luisteren en ons daardoor bewust te worden van verbinding en  ‘samen leven’.