Sociale veiligheid en solidariteit

Bij Critical Mass begrijpen we het belang van sociale veiligheid en solidariteit in het onderwijs en ontwikkelen we projecten die hierop zijn gericht. Onze interactieve lesprogramma’s en workshops zijn speciaal ontworpen om een positief schoolklimaat te bevorderen en sociale veiligheid te waarborgen. We werken samen met scholen om een warme en positieve betrokkenheid van docenten te stimuleren, duidelijke limieten van onacceptabel gedrag te stellen. Daarnaast moedigen we een inclusieve en respectvolle omgeving aan waar leerlingen ruimte hebben om te ontdekken, fouten te maken, verantwoordelijkheid te nemen en van elkaar te leren. Onze projecten omvatten niet alleen het tegengaan van onveiligheid, maar ook het bieden van een plek waar leerlingen elkaar kunnen ontmoeten en kennismaken met de samenleving en verschillende normen, waarden en omgangsvormen.