ANBI

Critical Mass is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dus giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Naam: Stichting Critical Mass
RSIN: 816872053
Adres: Lange Jufferstraat 52, 3512 EE Utrecht

Doelstelling volgens statuten

Critical Mass stelt zich ten doel de nieuwsgierigheid van mensen naar zichzelf en naar anderen te stimuleren. De stichting beoogt dat doel te verwezenlijken door:

  • Het vergroten van het inzicht in de sociale processen die leiden tot samenhang en conflictdynamiek
  • Het organiseren van activiteiten, met name maar niet uitsluitend voor jongeren en professionals die met jongeren werken, gericht op bewustwording, kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden van conflicthantering.
  • Het gebruiken van innovatieve werkvormen en methodieken.
  • Het versterken van verbindingen tussen en binnen groepen mensen.

Samenstelling bestuur

  • Aspha Bijnaar (voorzitter)
  • Gert-Jan Hanekamp (penningmeester)
  • Jelmer Uitentuis (secretaris)

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Voor de werknemers van Critical Mass volgen we op grote lijnen de beloningsstructuur uit de CAO Kunsteducatie.

Bekijk de jaarverslagen 201920202021.

Bekijk het ANBI-formulier hier.