Burgerschap onderwijs: maatschappij experts met Code MBO

Type aanbod

  • Lesmateriaal
  • Workshops en trainingen

Geschikt voor

  • In de klas

Thema

  • Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid
  • Sociale veiligheid en solidariteit

In deze workshop van 2,5 uur werken leerlingen in teams aan een dilemma dat aansluit op hun eigen ervaringen. Via een videoboodschap krijgen ze het dilemma. Jouw leerlingen zijn dan de experts.  Ze stellen een advies op ontwikkelen handelingsperspectief. Dit burgerschap onderwijs bevordert praktische vaardigheden, zoals het onderzoeken van perspectieven, het bedenken van oplossingen en het stapsgewijs formuleren van advies. Hierdoor worden niet alleen handelingsvaardigheden en reflectie gestimuleerd, maar krijgen leerlingen ook praktische tools aangereikt en wordt hun creatief probleemoplossend vermogen bevorderd. Kortom, een actieve betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken met als resultaat een doordachte en betrokken benadering van oplossingen.

Aan de slag: burgerschap onderwijs

Met jouw klas aan de slag over een dilemma vraagstuk wat aansluit op hun belevingswereld? In deze workshop staat het oplossen van een dilemma centraal. Leerlingen werken in teams en krijgen een dilemma gepresenteerd via een videoboodschap. Ze worden in de rol van expert gezet over een (maatschappelijk) vraagstuk en worden om advies en een handelingsperspectief gevraagd.

Leerlingen onderzoeken verschillende perspectieven en bedenken vanuit deze verschillende perspectieven en belangen een oplossing voor het ‘probleem’ – denk bijvoorbeeld aan een student die discriminatie ervaart op een stageplek. Aan de hand van een werkblad en spel werken teams van vraag naar ideeën naar advies.

Burgerschap onderwijs: jouw leerlingen maatschappij experts met Code MBO | Critical Mass
Burgerschap onderwijs: jouw leerlingen maatschappij experts met Code MBO | Critical Mass

Dit project is onderdeel van Code MBO

Code MBO

Dit levert het op:

  • Handelingsvaardigheden in het concreet maken van ideeën
  • Reflectie op een maatschappelijk probleem
  • Praktische tools voor het oplossen van dilemma’s
  • Inleven in verschillende perspectieven
  • Oefenen met het creatief oplossen van problemen
Leer Stéphanie Kok beter kennen

Stéphanie Kok

Programma medewerker

Deze werkvorm is op maat te maken op thema en doelgroep. En zowel als les of als workshop in te zetten. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Stéphanie.

Of bekijk de rest van ons team