Waarom mag een politieke partij een school oprichten? Wat kun je doen als je stagebegeleider je verbiedt om TikTok filmpjes over je uitgaansleven te plaatsen? Hoe geef je als mbo student je grenzen aan op stage? Allemaal lastige vraagstukken die studenten de komende tijd gaan onderzoeken in de nieuwe content van Code MBO.

Wat speelt er in het leven van een mbo’er?

Doorontwikkeling projecten

Binnen onze projecten en zo ook zeker binnen ons project Code MBO zoeken wij continu naar situaties die aansluiten op de belevingswereld van mbo studenten. Door herkenbare en actuele dilemma’s en thema’s te onderzoeken, leren de studenten een mening te vormen en zich te uiten over situaties die schuren in hun leven. We maken gebruik van de huidige Code MBO werkvormen en/of dilemmagames en maken continu nieuwe content, nieuwsitems en ontwikkelen vraagstukken die te maken hebben met thema’s die op dit moment een rol spelen in het leven van een student.

Stagediscriminatie

Zo zijn we onlangs gestart met het ontwikkelen van nieuwe content gericht op het aangeven van grenzen op stage. Een stage hoort een plek te zijn waar je ontdekt waar je kwaliteiten en talenten liggen. Waar je leert over je handelen binnen je vakgebied. Toch gebeurt het dat studenten niet voldoende leren of het gevoel krijgen dat ze een goedkope werkkracht zijn. Met name mbo studenten worden vaak ingezet als volledige kracht. Vanuit veel vakgebieden waar een tekort aan personeel is, komen verhalen naar voren over studenten die werk uitvoeren waar zij niet bevoegd voor zijn. Ze werken te veel uren, voeren taken uit die een andere verantwoordelijkheid vergen dan voor een stagiaire of zijn bezig met taken die niet zoveel te maken hebben met hun opleiding. Hoe kan je als student aangeven waar je grenzen liggen? En, hoe haal je het meeste uit een stage? Code MBO biedt de kans om dit scenario bespreekbaar te maken en te bevragen. Samen met de klas zoek je naar een mogelijke oplossing.

De nieuwsmaker Code MBO

Artikel 23

Een ander element wat de komende tijd in de lessenreeks wordt geïntegreerd is het thema: ‘Vrijheid van onderwijs’. We gaan het samen met de studenten hebben over een controversieel artikel in onze grondwet, artikel 23, dat bepaalt dat al het type onderwijs gefinancierd wordt door onze overheid. Samen met de studenten onderzoeken we hun mening over dat iedereen een school mag oprichten.

Dit doen studenten aan de hand van de Nieuwsmaker. Studenten krijgen een stelling en beeldmateriaal. Hieruit onderzoeken, leren en nemen ze een standpunt in. Vanuit daar vormen ze in groepjes met fragmenten uit het nieuws, muziek en een voice-over een beeld bij hun standpunt. Iedereen krijgt hetzelfde beeldmateriaal maar moet het gebruiken om een ander standpunt in te nemen. Ze worden niet alleen uitgedaagd om na te denken over een moeilijk thema, ze leren ook over framing en hoe de vorm waarop je iets vertelt veel kan veranderen aan de inhoud.

Ook wordt er binnen de nieuwe content gekeken naar mediawijsheid en je eigen rol hierin. Kan je zomaar alles posten op social media als er van jou verwacht wordt dat je een bepaalde rol uitoefent op stage? Hoe ga je er mee om als die twee met elkaar botsen? We gaan het hierbij hebben over privacy, balans tussen vrije tijd en stage, professionaliteit, wat een stagebegeleider wel en niet kan vragen en wat je als individu wel of niet kan posten. Studenten reflecteren op hun eigen mediawijsheid, leren een standpunt te vormen en deze te onderbouwen.

Leer Diederik beter kennen

Diederik Wismans

Projectleider Onderwijs

Ben je benieuwd geworden naar welke thema’s en onderwerpen je met Code MBO nog meer kunt onderzoeken met je klas? Kijk hier voor meer informatie over Code MBO. Of neem contact met ons op!

Of bekijk de rest van ons team