Diederik Wismans

Projectleider Onderwijs

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.

Hoe je als pedagoog omgaat met de mening van je leerlingen is van essentieel belang voor de ontwikkeling van jongeren. Het leren door jongeren leidt tot voortdurend veranderende (meer ervaren) personen. Er is niets in het intellect, wat niet eerst in de zintuigen was, zei Aristoteles al. Wat zij zien, meemaken, wat ze van iets vinden, hoe ze hun mening uiten en dat er naar ze geluisterd wordt, is belangrijk in hun algemene vorming; juist als het over onderwerpen gaat die schuren in de maatschappij. En dat begint met ervaren!

Het onderwijs mijns inziens is de plek voor jongeren om volop te ontdekken, fouten te maken, te ervaren en te oefenen met handelingsalternatieven in verschillende situaties, kijkend vanuit verschillende perspectieven. Het voeren van dit soort gesprekken in de klas is van wezenlijk belang. Jongeren voelen zich gezien en gehoord, mogen zijn wie ze willen zijn en mogen vinden wat ze vinden. Hoe dat gesprek veilig gevoerd wordt, daar heb je als pedagoog en als docent invloed op, en daar begeleiden we jou graag bij. In elk schurend gesprek gaan studenten onder begeleiding naar de eigen weg, en geen weg is perfect.

Mijn persoonlijke missie is het om met de projecten VRIEND&VIJAND en CODE MBO op scholen, samen met docenten en docententeams jongeren te laten bijdragen aan een inclusieve samenleving. We vertellen de jongeren niet wat ze moeten vinden, maar luisteren, confronteren ze met hun eigen denkbeelden, bieden een ander perspectief en/of laten ze experimenteren met alternatieve handelingsopties. Docenten begeleiden wij om deze gesprekken zo veilig, goed en impactvol te voeren met hun klassen.