Merk je ook weleens wanneer er extreme uitspraken of stellige opmerkingen worden gemaakt in de klas dat je als docent een gesprek liever uit de weg wil gaan? Dat het dan soms makkelijker is om de opmerking te negeren of zelfs te bestraffen dan om er verder op door te vragen? En als je dan wél het gesprek aangaat dat er dan veel onrust of discussie ontstaat?

Polarisatie en wij-zij denken in de klas

Situaties van wij-zij denken en polarisatie in de klas zijn vaak situaties waar je je als docent niet goed op kunt voorbereiden. Het kan over allerlei verschillende thema’s en context gaan waar jij mogelijk nog niet alle ins-en-outs van kent en het overkomt je op een moment dat je het niet verwacht of dat het eigenlijk niet goed uitkomt.

Toch is het iets waar je als docent iets mee zal moeten. Studenten vormen nu eenmaal hun eigen kritische meningen en die komen soms lijnrecht tegenover die van de ander of van jou als docent te staan. Dit vraagt van jou als docent om jouw grenzen te bepalen en waarborgen, maar ook om ervoor te zorgen dat iedereen zich gehoord en veilig voelt binnen het klaslokaal.

Wij geloven dat het leren omgaan met wij-zij denken en polarisatie in de klas een  essentieel onderdeel moet zijn van iedere docentenopleiding. Zodat docenten in wording goed worden voorbereid om deze lastige maar noodzakelijke gesprekken in goede banen te leiden en zodat zij bekend zijn met hun handelingsopties.

Train de trainer

Daarom hebben we speciaal voor docenten opleiders een train-de-trainer ontwikkeld van de training ‘Omgaan met wij-zij denken en polarisatie in de klas’.  Onder andere op de Fontys Lerarenopleiding is hiermee gewerkt.

‘Diversiteit en inclusie’ zijn thema’s die niet vaak besproken worden. Het is een gesprek wat je overkomt en achteraf komt pas de realisatie. De training geeft onze studenten handvatten en ruimte om deze materie te bespreken. Ook helpt het ze om zich bewust te worden van wat ze als docent al wel of niet aan kennis hebben rondom gespreksvoering op dit soort thema’s.’ aldus Eefje van Limpt, docent omgangskunde Fontys.

Naast dat de training je een stuk zelfreflectie biedt, krijg je ook de ruimte om samen in gesprek te gaan over waar je nu staat en waar je naartoe wilt. Verder krijg je niet alleen uitleg over welke gesprekstechnieken je kunt gebruiken maar doe je ook direct ervaring op door met je team casussen na te spelen uit de praktijk.

Olga Ligtvoet, International Liaison Officer bij de Fontys Lerarenopleiding vertelt: ‘Iets uit mogen spelen binnen een veilige context met een trainingsacteur, is heel gaaf, maar ook heel spannend en confronterend. Het brengt een bepaalde spanning met zich mee die in de echte context ook plaatsvindt, dat maakt het voor mij het meest interessant.’

Tijdens de training speelt een trainingsacteur een leerling die de docent uitdaagt tot het voeren van moeilijke discussies. Met tips en gesprekstactieken wordt er op een veilige manier besproken wat goed werkt en onderzoek je ook waar je eigen grenzen liggen.

Met de training ‘Omgaan met wij-zij denken en polarisatie in de klas’ geven we docenten in opleiding de juiste handvatten en ervaring om steviger in hun schoenen te staan voor de klas. Zodat zij gevoelige maatschappelijke onderwerpen met zelfvertrouwen bespreek kunnen maken, beter om kunnen gaan met uiteenlopende meningen en een veilig klimaat weten te creëren waarin alle leerlingen zichzelf durven te zijn.

Leer Diederik beter kennen

Diederik Wismans

Projectleider Onderwijs

Lijkt je dit relevant voor jouw studenten van de Lerarenopleiding of had je gewild dat je dit zelf op school had geleerd? Neem gerust contact met ons op, we kijken graag met je naar de mogelijkheden bij jou op school zodat jij met jouw team en/of studenten aan de slag kunt met wij-zij denken en polarisatie in de klas.

Of bekijk de rest van ons team