Meerdere keren per jaar worden er vakoverstijgende projectweken op het Berlage Lyceum in Amsterdam georganiseerd waarbij maatschappelijke thema´s zoals duurzaamheid, inclusie, migratie/integratie behandeld worden. Emir Bejaoui is docent Aardrijkskunde en organiseert nu al 7 jaar op rij project Europe voor de leerlingen van 3 havo en 3 vwo. Hij vertelt ons hoe hij de dilemmagame Keuzestrijd inzette tijdens deze projectweek.

Online game Keuzestrijd

Dilemmagame Keuzestrijd

Project Europe

“We proberen ieder jaar Project Europe terug te laten komen. In deze projectweek behandelen we onder andere de thema’s vluchten, migreren, integreren, oorlog, inclusie en exclusie. Helaas ieder jaar weer actuele thema’s. Leerlingen gaan tijdens deze projectweek aan de slag met het vormen van hun mening en komen op allerlei manieren in aanraking met het debat, het beleid en met de mensen. Zo bezoeken ze bijvoorbeeld een AZC, komen er gastsprekers langs en spelen ze scenariogames.”

Dilemmagame Keuzestrijd

“De dilemmagame Keuzestrijd wordt ook ingezet tijdens de projectweek. De dag begint met het spelen en ervaren van de game. Vervolgens gaan de jongeren zelf een bordspel ontwikkelen met als thema: migratie. Deze dag staat al een aantal jaren stipt tussen de twee leukste dagen van de hele week als je het de studenten vraagt.”

Elke actie is reactie

“Door het gamification aspect merk je dat de leerlingen de informatie op een andere manier verwerken. De persoonlijke verhalen die in Keuzestrijd worden verteld en de keuzes en dilemma’s die de leerlingen worden voorgelegd zijn goed uitgeschreven. Je wordt echt meegenomen in het verhaal. Ik hoop dat leerlingen zich hierdoor in de personages herkennen, er iets van gaan vinden en een mening over deze thema’s gaan vormen. Wat ik ook goed vindt aan de game is dat je een keuze moet maken. Ook al is deze niet leuk. En elke keuze heeft weer een gevolg waar je dan mee moet leven.”

Ook goedgekeurd vanuit mijn rol als docent Aardrijkskunde

“Waar ik ook een toegevoegde waarde in zie vanuit mijn vakgebied Aardrijkskunde is dat de game goed gebruik maakt van personages die leven / vluchten in en naar verschillende gebieden in meerdere landen. De locaties hebben ook invloed op de keuzes die je hebt gemaakt en de keuzes waarvoor je komt te staan. Je kunt iets mobiels zoals migratie dan ook het beste uitdrukken in ruimte gebruik of ruimte verplaatsing. Doordat je de personages met hun verhalen volgt van locatie naar locatie en hier ook weer verschillende context en uitleg bij ontvangt brengt dit zeker meerwaarde.”

Wil je ook gratis gebruik maken van de dilemmagame Keuzestrijd in jouw klas of tijdens jouw projectweken?

Klik dan hier voor meer informatie.

Wil je direct de game Keuzestrijd spelen? Klik dan hier.

speel de game hier