Marianne Scheeper

Trainer

Onderling begrip bij uiteenlopende meningen begint bij meervoudig leren kijken.

In mijn rol als trainer voor de mooie projecten van Critical Mass, probeer ik als praktisch filosoof mensen te motiveren en stimuleren om meervoudig te kijken. Dit bereik je volgens mij met goede luistervaardigheden en door je te verplaatsen in de situatie van de ander.

Door een ander perspectief in te nemen en te proberen jouw mening of opvatting ook te bekijken vanuit anderen, meervoudig kijken dus, kan meer wederzijds begrip ontstaan. Dit kan het gemakkelijker maken om een dialoog te hebben over thema’s waarin je qua opvatting mijlenver van elkaar af staat. Ook als die dialoog leidt tot agree to disagree: dat je het met elkaar eens wordt over het feit dat je het niet met elkaar eens gaat worden.