José Montoya

Trainingsacteur

Mensen veranderen niet zomaar, de kunst is om ze anders te laten kijken. Dat doe ik als trainer bij Critical Mass.

Als geadopteerde Colombiaan en import-Amsterdammer voelde ik me altijd anders. Dankzij theater ontdekte ik dat anders zijn juist mijn kracht is. Na jarenlang zelf gespeeld te hebben, ontstond de behoefte om anderen dit podium te bieden, want iedereen wil gezien worden.

Als trainingsacteur voel ik me persoonlijk verbonden met doelgroepen als adolescenten, vluchtelingen of probleemgezinnen. In de loop der jaren werkte ik met thema’s als diversiteit, racisme, extreme idealen en burn-outs. Het is mijn wens om een constructieve bijdrage te leveren aan een leefklimaat dat inclusief is, ongeacht afkomst, sekse, geaardheid of religie.