Gert-Jan Hanekamp

Penningmeester

“Ik zou mezelf een andere eend in de bijt van het bestuur noemen, in de zin dat ik geen achtergrond heb in de culturele sector, maar mijn wortels heb in de wereld van de bouw en vastgoedontwikkeling. Een wereld waarin cijfers een belangrijke rol spelen, welke ervaring mij van pas komt in mijn rol als penningmeester.

Ik ben gebiedsontwikkelaar, hetgeen betekent dat ik woonwijken maak: leefomgevingen waar mensen wonen, werken, winkelen, sporten en recreëren, kortgezegd waar mensen samenleven. Zulke plekken komen tot stand door middel van participatie en in samenwerking tussen uiteenlopende partijen, publieke en private, profit en non-profit, niet in de laatste plaats met wooncorporaties en andere maatschappelijke organisaties. Dat gaat over ‘harde’ factoren, over stenen. En juist ook over mensen, over ‘zachte’ factoren. Waar leefomgevingen tot stand worden gebracht spelen overduidelijk vraagstukken als diversiteit, inclusiviteit, maar ook exclusiviteit. Is zo’n samenleving maakbaar, of is dat illusoir?

Deze vraagstukken houden mij bezig en maken dat Critical Mass mijn interesse heeft gewekt. Critical Mass begint bij de mens en creëert ervaringen die leiden tot dialoog, inzichten, zelfreflectie en hopelijk ook actie die bijdraagt aan beter samenleven. Leuk om dit van dichterbij mee te mogen maken en om van te leren. Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen aan hoe deze organisatie nu en in de toekomst kan blijven doen waar zij voor staat.”