Christine van Buuren

Trainer

Ik geloof dat het blootleggen én bespreekbaar maken van botsende waarden in onze samenleving een cruciale voorwaarde is voor een inclusievere samenleving.

Als trainer, gespreksleider en trainingsacteur schep ik ruimte om maatschappelijk gevoelige thema’s als discriminatie, racisme, (seksuele) diversiteit en sociale in en uitsluiting bespreekbaar te maken. In al mijn werkzaamheden ben ik opzoek naar verbinding tussen mensen. Ik wil een constructieve bijdrage leveren aan een maatschappij waarin wij allemaal de plek kunnen vinden waar we zelf naar streven.

Met een open en nieuwsgierige houding doorbreek ik taboes en zorg ik dat mensen zich bewust worden van hun eigen vooroordelen. Vanuit de verschillende rollen die ik voor Critical Mass vervul zorg ik dat ik de theorie verbindt aan voorbeelden uit mijn zeer ruime praktijkervaring.

Ik ben ervan overtuigd dat leren begint bij ervaren, inzichten beginnen bij zelfreflectie en dat verandering begint bij acceptatie.