Anouck Wolf

Projectleider werk in opdracht

Ik zoek een botsing soms op, want zonder wrijving immers geen glans.

Vanuit één perspectief zie je nooit de hele werkelijkheid. Ik wil mensen uitdagen om van positie te veranderen. Nieuwe perspectieven verbinden en geven een frisse kijk op de werkelijkheid.

Alle jongeren verdienen een rugzak vol perspectieven en het besef dat je zelf verandering teweegbrengt. Scholen zijn bij uitstek een plek om zelf te mogen ervaren en ontdekken wie je bent en hoe je je verhoudt tot anderen, om fouten te maken en te leren hoe je zelf verandering teweeg kan brengen. Kurt Lewin, vader van de sociale psychologie, zei ooit: “Als je iets wil begrijpen, probeer het dan te veranderen”.

Mijn droom is dat iedereen gelijke kansen heeft. Dat leerlingen gezien en gehoord worden, erbij horen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Met VRIEND&VIJAND draag ik hieraan bij, op een speelse en prikkelende manier die jongeren aanspreekt. Het begint met ervaren. De ervaring wint aan waarde als je erover nadenkt, en inzichten worden pas echt bruikbaar als je ze uitprobeert en toetst.