Hoe wordt er bij jou op de werkvloer gereageerd op ‘grapjes’ die niet grappig maar kwetsend zijn, vooroordelen over mensen met een arbeidsbeperking of vrouwen als minderheidsgroep in een mannenwereld? Joy Lodarmasse geeft ons een inkijkje in haar wereld als Adviseur Corporate Social Responsibility bij Alliander.

D&I binnen Alliander

Met Andere Ogen Critcial Mass

Joy neemt ons mee in haar strategie om de 7000+ medewerkers ‘wakker te kussen’ in plaats van wakker te schudden als het gaat om diversiteit en inclusie op de werkvloer en hoe ze hier het project Met Andere Ogen onderdeel van laat uitmaken.

Joy vertelt..

Diversiteit en inclusie bij alliander

Bij Alliander hebben we al jarenlang een diversiteitsbeleid. In het begin lag de focus voornamelijk op genderdiversiteit. Door de jaren heen is er ook steeds meer aandacht gekomen voor culturele diversiteit bij Alliander, aangejaagd door het in 2021 nieuwe gelanceerde netwerk ´Wij zijn Nexus´. Hiermee willen we iedere collega helpen om zich thuis te voelen en het beste van zichzelf te geven.

Een belangrijke pijler van Wij zijn Nexus is ‘Conversations that matter’. Het doel hiervan is om een veilige omgeving te bieden om het gesprek te openen, om de verbinding tussen werknemers onderling te leggen en samen het gesprek te voeren over lastige thema’s.

Update: In november won Alliander, de SER Diversiteit in Bedrijf Award 2022 met onze VR ervaring ‘Met Andere Ogen.’

Met andere ogen

Vanuit de pijler ‘Conversations that matter’ heeft Alliander bij Critical Mass de virtual reality beleving Met Andere Ogen afgenomen. Een interactieve beleving over uitsluiting, racisme en discriminatie. We waren op zoek naar een begrijpelijke werkvorm waar al onze 7000 medewerkers mee aan de slag konden zonder dat het een academische oefening werd. Iets wat je kan voelen en waar je direct mee aan de slag kan. Feiten en cijfers over diversiteit zijn interessant voor het hoofd. Wij wilden een gesprek van mens tot mens, van hart tot hart, op gang brengen. Dat sluit bij de meesten veel beter aan.

Door Met Andere Ogen aan te bieden hebben we onze medewerkers de kans gegeven om op een laagdrempelige manier in de schoenen van een ander te staan. Medewerkers konden zichzelf opgeven voor deze virtual reality experience, als ze hiervoor openstonden. En dat deden ze.

Een menselijk gesprek

Het indrukwekkende aan de Met Andere Ogen gesprekken die er zijn gevoerd was dat iedereen reageerde met gevoel. Niemand zei: ‘ik vind hier dit of dat van’ maar iedereen gaf aan hoe diegene zich voelde. De ene was gefrustreerd, de ander boos of geschrokken. Er kwamen geen argumenten voor of tegen en dat maakte dat het een menselijk gesprek werd.

Door deze ervaring werd je uitgenodigd om over situaties van uitsluiting na te denken waar je misschien niet dagelijks bij stilstaat. Zo willen we onze medewerkers rustig wakker kussen. We willen niet verwijtend zijn. We vragen collega’s hier eens bij stil te staan en erover na te denken. Zodat ze misschien wel hun mening kunnen bijstellen of hun gedrag kunnen aanpassen. En ja, zo het beleid van Alliander inhoud te geven. Door deze ervaring leer je om het gesprek met elkaar aan te gaan, leer je open te staan voor een ander perspectief én creëer je een veiligere en fijnere werkomgeving voor iedereen.

Dit leeft toch niet bij ons?

Tijdens de Met Andere Ogen gesprekken kregen we ook veel reacties terug zoals: ‘Dit leeft toch niet bij ons?’ Mede hierdoor hebben we ervoor gekozen om na het succes van de gesprekken hierop door te pakken door samen met Critical Mass eigen filmpjes te ontwikkelen met situaties gebaseerd op situaties van uitsluiting binnen Alliander. Ik geloof dat het enorm krachtig kan werken wanneer je verhalen vanuit je eigen organisatie hebt die zich afspelen op bekende locaties of met bekende mensen. Wanneer je deze situaties met elkaar gaat ervaren en nabespreken komt het opeens veel dichterbij. We willen als organisatie een norm stellen over hoe we binnen Alliander met elkaar omgaan. Hier is Met Andere Ogen een heel goed instrument voor. Dat is concreter dan een formele gedragscode.

Think big act small

Als ik andere organisaties een tip mag geven wanneer ze aan de slag met D&I zou het zijn: ‘Think big act small’. Begin gewoon ergens. Met diversiteit en inclusie ben je elke dag zaadjes aan het planten. Je oogst later en weet misschien niet altijd waar het gaat bloeien, maar durf te starten. Natuurlijk is een visie, strategie en beleid van belang, maar durf los te komen van het papier. Breng iets in beweging, als is het in het begin maar één iemand. De bal moet gaan rollen.