Critical Mass creëert kritische massa voor een inclusieve samenleving. Dit doen we door met ervarend leren en creatieve vormen dialoog te stimuleren over maatschappelijk urgente thema’s. Zo vergroten we bewustwording en actiebereidheid van individuen alsook in organisaties en systemen om bij te dragen aan een samenleving die ruimte biedt aan een ieder.

Stage Vacature: Stagiar(e) Creative Content Design

Help mee aan het bouwen van een inclusieve samenleving van Critical Mass. Vacature: Ondersteunend Personeel

Hiervoor ontwikkelen en bieden we interactieve workshops & lespakketten, games, en projecten aan voor scholen, bedrijven en organisaties. Daarnaast ontwerpen we op maat installaties, games en projecten voor musea en publieke ruimtes. Wij zijn een kleine, informele organisatie. Ons team is betrokken, open en verbindend. Wij vinden
het belangrijk dat er in ons team ruimte is voor diversiteit en verschillende perspectieven. Ook willen wij ruimte bieden aan nieuw talent. Vanaf september 2024 is er ruimte voor een stage Creative Content Design.

Doel van de functie

Het doel van de stage is het bijdragen aan campagnes en het zichtbaar maken en delen van de
interventies van Critical Mass naar onze diverse doelgroepen. Dit doe je door het ontwikkelen van
wervende content en communicatie uitingen. Ook draag je bij aan het design van onderdelen van
interventies.

Met wie ga je werken

Je werkt voor en met het programmateam Bedrijven & Organisaties, wat zich vooral richt op
bevorderen van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid binnen organisaties. Daarnaast zul je veel
werken met de social media medewerker en het gehele team. Je ontvang begeleiding van de
programmamanager.

Wat ga je doen en leren?

# Bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van werkvormen, visuele tools en materialen voor
bestaande en nieuwe concepten en interventies
# Vertalen van het narratief in visuele / grafische vormen
# Ondersteuning in productie van nieuwe concepten, werkvormen en scenario’s
# Bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van wervende content gericht op onze diverse markten
die het creatieve, inclusieve karakter van Critical Mass uitstraalt.
# Creëren en ontwikkelen van content voor nieuwsbrieven, free publicity en content voor de
website en socials
# Bijdragen aan sparring met je collega’s bij de ontwikkeling van nieuwe concepten, opdrachten
en projecten;
# Ondersteuning in de communicatie rondom events en trainingen
# Praktische ondersteuning aan de teams
# Bewaken van je eigen taken (tijdsplanning en resultaten)
# We verkennen en bepalen samen wat jouw leerdoelen/ onderzoeksvragen kunnen zijn

Wie ben jij?

# je bent een mbo/hbo/wo student op gebied van creative media design, content design,
marketing-communicatie of gerelateerd
# je hebt affiniteit met en passie voor de onderwerpen waar Critical Mass zich voor inzet
# je werkt en denkt vanuit een inclusief en gelijkwaardig perspectief
# je bevraagt en onderzoekt verschillende perspectieven
# je bent klantgericht, kunt interesses en behoeften van onze opdrachtgevers omzetten in
content om nieuwe opdrachtgevers te werven
# je bent leergierig, hands-on en proactief
# je beheerst de Nederlandse taal
# je bezit sociale en communicatieve vaardigheden

Wat Critical Mass biedt

# Een stage/ werkervaringsplek voor 24 – 32 uur in de week, waarbij je bijdraagt aan een meer
gelijkwaardige, inclusieve maatschappij (minimaal 4 maanden, bij voorkeur langer)
# Ruimte om volop te leren, samen te werken en waardevolle verbindingen te leggen
# Een fijne groep collega’s met een open, lerende houding en die klaarstaan voor elkaar
# Een stagevergoeding (€350 o.b.v. 36u)
# Intensieve persoonlijke begeleiding

Hiervoor ontwikkelen en bieden we interactieve workshops & lespakketten, games, en projecten aan voor scholen, bedrijven en organisaties. Daarnaast ontwerpen we op maat installaties, games en projecten voor musea en publieke ruimtes. Wij zijn een kleine, informele organisatie. Ons team is betrokken, open en verbindend. Wij vinden
het belangrijk dat er in ons team ruimte is voor diversiteit en verschillende perspectieven. Ook willen wij ruimte bieden aan nieuw talent. Vanaf september 2024 is er ruimte voor een Stagiar(e) Onderwijs!

Doel van de functie

Het hoofddoel van de stage is het bijdragen aan het optimaliseren en uitvoeren van analyses van
school-assessments ogv sociale veiligheid, diversiteit en inclusie.

Met wie ga je werken

Je werkt in en met het programmateam Onderwijs. Daarnaast werk je veel samen met het gehele team
van Critical Mass. Je ontvang begeleiding van de Programma Manager.

Wat ga je doen en leren?

# Optimaliseren van de schoolscan (een assessment-tool ogv sociale veiligheid op scholen)
# Uitvoeren van data-analyse van de schoolscan en het opstellen van rapportages
# Meedenken hoe de schoolscan nog beter bij scholen aangeboden kan worden
# Meedraaien in de planning & organisatie van workshops en trainingen
# Bijdragen aan sparring met je collega’s bij de ontwikkeling van nieuwe concepten, opdrachten
en projecten
# Diverse algemene taken voor programma Onderwijs
# Houd je je eigen taken binnen projecten bij en bewaak je daarvoor de tijdsplanning en
resultaten.
# We verkennen en bepalen samen wat jouw leerdoelen / onderzoeksvragen kunnen zijn

Wie ben jij?

# je bent een hbo/wo student op gebied van Onderwijskunde, Sociale Wetenschappen of
gerelateerd
# je hebt affiniteit met en passie voor de onderwerpen waar Critical Mass zich voor inzet
# je werkt en denkt vanuit een inclusief en gelijkwaardig perspectief
# je bevraagt en onderzoekt verschillende perspectieven
# je hebt interesse om het Onderwijsveld te willen leren kennen
# je bent analytisch en in staat om van data tot een advies te komen
# klantgericht
# je bent leergierig, hands-on en proactief
# je beheerst de Nederlandse taal
# je bezit sociale en communicatieve vaardigheden

Wat Critical Mass biedt

# Een stage / werkervaringsplek voor 24-32 uur in de week, waarbij je bijdraagt aan een meer
gelijkwaardige, inclusieve maatschappij (minimaal 4 maanden, bij voorkeur langer)
# Ruimte om volop te leren, samen te werken en waardevolle verbindingen te leggen
# Een fijne groep collega’s met een open, lerende houding en die klaarstaan voor elkaar
# Een stagevergoeding (€350 o.b.v. 36u)
# Intensieve persoonlijke begeleiding

Hiervoor ontwikkelen en bieden we interactieve workshops & lespakketten, games, en projecten aan voor scholen, bedrijven en organisaties. Daarnaast ontwerpen we op maat installaties, games en projecten voor musea en publieke ruimtes. Wij zijn een kleine, informele organisatie. Ons team is betrokken, open en verbindend. Wij vinden
het belangrijk dat er in ons team ruimte is voor diversiteit en verschillende perspectieven. Ook willen wij ruimte bieden aan nieuw talent. Vanaf september 2024 is er ruimte voor een stagiar(e) Concept Design & Ontwikkeling.

Doel van de functie

Het doel van de stage is het bijdragen aan het uitdenken en uitwerken van concepten en werkvormen.

Met wie ga je werken

Je werkt aan concepten die ontwikkeld worden voor alle drie de programma’s, afhankelijk waar er
behoefte is. Je ontvang begeleiding van een Programma Manager.

Wat ga je doen en leren?

# Bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van werkvormen, visuele tools en materialen voor
bestaande en nieuwe concepten en interventies
# Vertalen van het narratief in visuele / grafische vormen
# Ondersteuning in productie van nieuwe concepten, werkvormen en scenario’s
# Toetsen van je ontwerpen/ prototypes in de praktijk waarna je eventueel aanpassingen doet
# Bijdragen aan sparren met je collega’s bij de ontwikkeling van nieuwe concepten, opdrachten
en projecten;
# Ondersteuning in organiseren van events en trainingen
# Praktische ondersteuning aan de teams
# Houd je je eigen taken binnen projecten bij en bewaak je daarvoor de tijdsplanning en
resultaten.
# We verkennen en bepalen samen wat jouw leerdoelen/ onderzoeksvragen kunnen zijn

Wie ben jij?

# je bent een mbo/hbo/wo student op gebied van bijvoorbeeld grafische vormgeving,
social/creatieve design, interactive performance
# je hebt affiniteit met en passie voor de onderwerpen waar Critical Mass zich voor inzet
# je werkt en denkt vanuit een inclusief en gelijkwaardig perspectief
# je bevraagt en onderzoekt verschillende perspectieven
# je hebt interesse om het Sociaal-Maatschappelijke en Culturele veld te willen leren kennen
# je bent creatief en een ideeën generator
# je bent visueel ingesteld en een maker
# je bent leergierig, hands-on en proactief
# je beheerst de Nederlandse taal
# je bezit sociale en communicatieve vaardigheden

Wat Critical Mass biedt

# Een stage/ werkervaringsplek voor 24-32 uur in de week, waarbij je bijdraagt aan een meer
gelijkwaardige, inclusieve maatschappij (minimaal 4 maanden, bij voorkeur langer)
# Ruimte om volop te leren, samen te werken en waardevolle verbindingen te leggen
# Een fijne groep collega’s met een open, lerende houding en die klaarstaan voor elkaar
# Een stagevergoeding (€350 o.b.v. 36u)
# Intensieve persoonlijke begeleiding