Samen met onderzoeksjournalist Ewoud Butter en Dander, zijn we gestart met een onderzoek naar effectieve interventies om discriminatie, racisme en uitsluiting in de zorgsector tegen te gaan. Dit komt voort uit de ronde tafel sessies die het VSBfonds organiseerde rondom Racisme, Discriminatie en Uitsluiting. Uit deze bijeenkomsten zijn verschillende projecten gegroeid, waarvan “Leiderschap voor gelijke kansen in de zorg” er één is. Een goede stap in de richting van een rechtvaardigere samenleving.

Leiderschap voor gelijke kansen in de zorg: Een streven naar inclusie

Specifiek richten we ons op leiders in de zorg. We willen hen aanmoedigen om actief concrete stappen te zetten naar een inclusievere en rechtvaardigere zorgomgeving. Met dit project, gefinancierd door het VSBfonds, richten we ons niet alleen op het opstellen van een rapport, maar ook op het actief benaderen van de media om bewustzijn te vergroten rondom dit thema.

Ook verkennen we welke interventies het beste werken om de machtsstructuren binnen de zorgsector aan te pakken. Met dit project willen we nieuwe interventies ontwikkelen die gericht zijn op het bevorderen van inclusief leiderschap, wat gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer als in de dienstverlening stimuleert.

Als organisatie zijn we vastbesloten om de dialoog over gelijke kansen en inclusie voort te zetten, niet alleen in de zorgsector, maar ook in bijvoorbeeld het onderwijs en de sport. Herken je bovenstaande uitdagingen ook in jouw organisatie of sector, neem gerust contact op om samen te verkennen of wij je kunnen ondersteunen.

1. Bevorder open communicatie met het team

Start met het aanmoedigen van open en eerlijke communicatie op inclusie op de werkvloer te creëren. Het is essentieel dat iedereen zich vrij voelt om gedachten en ervaringen te delen. Een handige manier om dit te doen is om regelmatig teamgesprekken te voeren waarbij actief luisteren naar verschillende perspectieven centraal staat.

2.Neem de tijd voor reflectie

Inclusie vraagt om vertraging in onze snel bewegende maatschappij. Reflecteer op je eigen gedrag, oordelen, en waarden. Dit is de manier om bewust te worden van blinde vlekken en voordelen bij jezelf en in het team.

3.Word bewust van wat je niet ziet en vooroordelen

Het maken van een inclusieve werkomgeving begint met het bewustzijn van je eigen perspectief en de mogelijke vooroordelen die daarmee gepaard gaan. Door middel van workshops of trainingssessies over diversiteit, inclusie, en vooroordelen, kun je mooie stappen maken met het blootleggen van deze blinde vlekken. Dit biedt de mogelijkheid om samen met je team deze aspecten te analyseren en elkaar beter te leren kennen.

4.Teambuilding activiteiten die diversiteit vieren

Organiseer teambuilding activiteiten die diversiteit in de schijnwerpers zet. Evenementen die verschillende culturen, tradities en achtergronden belichten, brengen teamleden dichter bij elkaar door begrip en respect voor elkaars unieke kwaliteiten.

5.Maak besluitvormingsprocessen inclusief

Het is niet genoeg om alleen diverse activiteiten te organiseren; de resultaten moeten ook zichtbaar zijn. Zorg ervoor dat besluitvormingsprocessen voor iedereen toegankelijk zijn. Overweeg verschillende standpunten, stel vragen, en vermijd een dominante invalshoek. Dit draagt bij aan weloverwogen en inclusieve besluitvorming. Een sterk team floreert op diverse perspectieven. Diversiteit brengt niet alleen verschillende achtergronden in, maar het verrijkt ook de denkwijzen en benaderingen voor verschillende oplossingen.

Leiderschap voor gelijke kansen in de zorg: Een streven naar inclusie

Stappen zetten naar een inclusieve werksfeer? Bekijk hier de diensten van Critical Mass.