Beleid ongewenst gedrag

Iedereen bij Critical Mass onderschrijft de doelstellingen van ons werk en houdt zich aan omgangsregels. Wij maken afspraken over de manier van omgaan met elkaar, omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen zich prettig en veilig bij ons voelt. Alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zijn voor ons ontoelaatbaar. Hieronder onze afspraken om hiermee om te gaan.

Stichting Critical Mass heeft een geheel aan documenten, procedures en organisatorische maatregelen ondernomen om ongelijkwaardige behandeling en ongewenst gedrag te voorkomen. Allereerst zijn de volgende documenten met bijbehorend beleid vastgesteld door het bestuur:

 • Gedragscode
 • Omgangsregels
 • Meldprotocol en contactpersonen
 • Risico-inventarisatie

Daarnaast hebben we deze documenten en bijbehorende afspraken geïntegreerd in ons aanname- en incidentenbeleid, alsmede in organisatorische maatregelen. Dit ziet er als volgt uit:

Aanmeldprocedure medewerkers en vrijwilligers

 1. In vacatureteksten wordt per direct vermeld dat het tekenen van een gedragscode verplicht is.
 2. Tijdens een persoonlijk sollicitatie- en/of kennismakingsgesprek worden de taken en verwachtingen alsmede de afspraken en de gedragscode kort besproken.
 3. Alle nieuwe medewerkers en vrijwilligers wordt gevraagd naar ten minste twee referenties, die 
door huidige medewerkers van Stichting Critical Mass worden gecontacteerd.

Procedure omtrent schriftelijke verklaringen Beleid Ongewenst Gedrag

 1. Huidige medewerkers en vrijwilligers van Stichting Critical Mass hebben de gedragscodes, omgangsregels en het bijbehorende meldprotocol ingezien en getekend voor akkoord.
 2. Nieuwe medewerkers en vrijwilligers van Stichting Critical Mass krijgen de gedragscodes, omgangsregels en het bijbehorende meldprotocol te zien en ondertekenen deze bij het aangaan van hun contract.

Interne procedures omtrent Beleid Ongewenst Gedrag

 1. Elke nieuwe medewerker van Stichting Critical Mass zal persoonlijk op de hoogte worden gebracht van bovengenoemde procedures.
 2. Nieuwe en huidige vrijwilligers worden op de hoogte gebracht van het beleid door middel van een verdiepingsavond, waarna elke vrijwilliger de bovengenoemde schriftelijke verklaringen voor akkoord ondertekend.
 3. Het onderwerp ‘ongewenst gedrag’ wordt herhaaldelijk bespreekbaar gemaakt, zowel tijdens trainingen en verdiepingsavonden, alsmede tijdens de dagelijkse evaluaties met vrijwilligers.

Contactgegevens

Voor vragen omtrent deze thema’s, het opvragen van de bovenstaande documenten en/of het melden van ongeregeldheden kunt u contact opnemen met een van onderstaande contactpersonen.

Hester Pronk
Directeur
hester@criticalmass.nl, 030-2714956

Diederik Wismans
Projectleider Onderwijs
diederik@criticalmass.nl, 030-2714956

Anouck Wolf
Projectleider Werk in opdracht
anouck@criticalmass.nl, 030-2714956

Karin Lachmising
Projectleider
karin@criticalmass.nl, 030-2714956