Vriend en Vijand in de klas: dilemma’s op school

Type aanbod

 • Lesmateriaal
 • Scholenprogramma's
 • Workshops en trainingen

Geschikt voor

 • In de klas

Thema

 • Sociale veiligheid en solidariteit

Wat doe je aan discriminatie in de klas? Pesterijen, uitsluiting op basis van afkomst en groepsdruk. Problemen waar je als docent dagelijks tegenaan loopt. Dit bespreekbaar maken is een grote uitdaging.

Aan de slag: open het gesprek

VRIEND&VIJAND in de klas is een digitaal, interactief en ervaringsgericht project over sociale veiligheid op het vo en mbo. Het project is gebouwd rondom zes dilemma games. De leerling bekijkt een scène op het eigen device en bepaalt zelf het verloop van de situatie. Door de games, confrontaties en gesprekken worden jongeren bewust van hun denkbeelden, houding en gedrag.

VRIEND&VIJAND in de klas-traject 

Naast de dilemmagames bestaat het traject uit:

 • Een startbijeenkomst: hier ervaren de leerlingen een van de dilemma-games en volgt een nabespreking waarin diverse thema’s besproken worden.
 • Lesmateriaal: dit bevat verdiepende en creatieve activiteiten om de digitale lessen verder te bespreken.
 • Schoolscan: door een brede vragenlijst uit te zetten, analyseren we de sociale veiligheid op school, zowel onder leerlingen als medewerkers.
 • Werksessies met leerlingen: leerlingen hebben een actieve rol en krijgen de kans hun stem te laten horen in vervolgstappen.
 • Werksessies en interactieve studiemiddagen voor docenten en schoolleiding.

De dilemma games kun je ook los behandelen in de klas.

Dilemmagames

Dit levert het op

 • Vergroting van begrip en empathie voor elkaar.
 • Versterkte kritische denkvaardigheden bij leerlingen.
 • Stimuleert de bereidheid van leerlingen, docenten en schoolleiding om op te treden tegen buitensluiting, (cyber)pesten en discriminatie.
 • Vergemakkelijkt het maken van gedeelde omgangsregels in de klas en op school.
 • Gesprek tussen leerlingen, docenten en schoolleiding over sociale veiligheid.
 • Zet sociale veiligheid op de agenda.

 

Wettelijke zorgplicht

VRIEND&VIJAND sluit aan bij de wettelijke zorgplicht van scholen. 

 

Leer Diederik beter kennen

Diederik Wismans

Projectleider Onderwijs

Dit project is op maat te maken op thema en doelgroep. En zowel als scholenprogramma of als eenmalige workshop in te zetten. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Of bekijk de rest van ons team